KBO-Nuland geeft haar leden op diverse gebieden ondersteuning. Dat kan zijn bij Wmo-aanvragen bij de gemeente, maar ook voor een breed scala aan vragen op sociaal of maatschappelijk gebied.
Ook kunt u een beroep doen op mensen die u helpen bij het doen van de belastingaangifte of andere vragen op fiscaal gebied zoals schenkbelasting en erfbelasting.

Als je gezondheid achteruit gaat, lukt het niet altijd meer om zelf het huishouden te blijven doen. Als je slechter gaat lopen, dan kom je bijna niet meer buiten.

Wil je toch zo goed mogelijk actief mee blijven doen in de maatschappij dan kan de gemeente je helpen. Gemeenten moeten er namelijk voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp, extra zorg, hulpmiddelen of dagbesteding die je bij de gemeente kunt aanvragen.

Recht op hulp bij je Wmo aanmelding
Volgens de Wmo heeft iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht op onafhankelijke ondersteuning bij de aanmelding. Zo worden jou belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk behartigd.
De vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuners van de ouderenorganisaties in onze gemeente helpen je bij een Wmo-aanmelding.

Wat doet een cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuner helpt en adviseert in het hele proces van een Wmo-aanmelding.
Je hoort hoe het proces van de aanmelding verloopt en je krijgt toelichting op de regelgeving en de procedure. Als je wilt, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Dat is het zogenaamde keukentafelgesprek, officieel heet dat ‘het onderzoek’.
De cliëntondersteuner controleert later of het verslag van dat onderzoek klopt. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp, zorg of hulpmiddel je krijgt.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner je helpen bij bezwaar te maken.

Kan iedereen die hulp krijgen?
Alle senioren kunnen gebruik maken van de hulp van een cliëntondersteuner. Ben je boven de 50 jaar, dan kun je gratis een beroep doen op de vrijwillige cliëntondersteuners van de seniorenverenigingen in ’s-Hertogenbosch

Vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuners

Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers. Zij zijn speciaal opgeleid, gecertificeerd en worden regelmatig bijgeschoold. Zo is iedereen verzekerd van de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij zijn ook onafhankelijk. De deskundigen van de ouderenbonden zorgen ervoor dat ze je behoeften en situatie kennen. Ze komen op voor jouw belangen. Met hun hulp weet je zeker dat de aanmelding correct is en dat je het beste uit het overleg met de gemeente haalt.
De cliëntondersteuner begeleidt en adviseert je. Maar als aanvrager ben en blijf je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je Wmo-aanmelding.

Contact

Heb je ondersteuning bij een aanmelding nodig of wil je meer weten over de cliëntondersteuning door KBO-Nuland, bel dan naar onze contactpersoon.

Mia van Rooij:            telefoon 073-53 23 077

Herman Roelofs:         telefoon 073-53 22 565

Wim Nouwens:           telefoon 06-11 01 77 60.

Henk Bosch:              telefoon 06-13 49 82 62

Ook kunt u op donderdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht in De Meent bij het Infopunt Nuland/Vinkel. Daar zitten vrijwilligers die u ook op een breed gebied van sociale of maatschappelijke vragen kunnen helpen.
Het Infopunt is ook bereikbaar per mail of telefoon:
infopuntnulandvinkel@farent.nl

Telefoon 06-46752854

 De Belastinghulpen zijn:

Jos van Lokven:          telefoon 06-53 77 75 66 /073-53 22 493                                                                                                                                                                                             

Wim Nouwens:           telefoon 06-11 01 77 60                                                                                                                                                                                                                 

Henk Bosch:              telefoon 06-13 49 82 62